ساعت های شبا بانک مرکزی

ساعت های شبا بانک مرکزی
1399/10/07
| 2486

تمامی واریز ها در هر ساعت از شبانه روز به صورت آنی به حساب های بانک آینده واریز میشود.

ساعت دریافت ریال در حساب های بانکی به غیر از بانک آینده در روز های کاری به شرح زیر است :

چنانچه مشتری ارز را در بین ساعت 3:15 بامداد تا 10:25 به سایت ما بفروشد ریال را در بین ساعت 11 تا 11:30 ظهر دریافت میکند.

چنانچه مشتری ارز را در بین ساعت 10:25 تا 13:25 به سایت ما بفروشد ریال را در بین ساعت 14 تا 14:30 ظهر دریافت میکند.

چنانچه مشتری ارز را در بین ساعت 13:25 تا 3:15 بامداد به سایت ما بفروشد ریال را در بین ساعت 4 تا 6 صبح دریافت میکند.  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر
اولین نظر را شما ثبت نمایید
http://